ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Image

Είμαι δικηγόρος Αθηνών, παρ’ Εφέταις, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκώ τη δικηγορία από το έτος 2004. Ο αριθμός και η ποικιλία των υποθέσεων που έχω αντιμετωπίσει στο διάστημα αυτό μου επιβεβαιώνουν ότι η πράξη εδραιώνει τη γνώση και αυτή είναι που οδηγεί στην επιθυμητή έκβαση των υποθέσεών σας. Η δε γνώση της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής είναι το πολύτιμο εργαλείο μου στην ορθή διαχείριση υποθέσεων στις παραπάνω γλώσσες. Συμμετέχω σε συνέδρια και ημερίδες με θέματα συζήτησης που εμπίπτουν στους τομείς δικαίου, όπου δραστηριοποιούμαι, και παρακολουθώ τις εξελίξεις του δικαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα αφιερώσετε για να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μου και να γνωρίσετε τις υπηρεσίες που μπορώ να σας παρέχω