ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται σε όλες τις εκφάνσεις του Αστικού Δικαίου, έχοντας να επιδείξει πλούσιο ιστορικό σε συμβουλευτική και δικαστηριακή πρακτική. Με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα αναλαμβάνουμε:

  1. Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.
  2. Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων και μεταξύ γονέων και τέκνων, αγωγές διατροφών, υιοθεσίες.
  3. Κληρονομικά δικαιώματα, με ειδίκευση και εμπειρία σε πολύ ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής.
  4. Μισθωτικές διαφορές, διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης μισθώματος.
  5. Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.
  6. Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.
  7. Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.
  8. Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις ακινήτων, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα, συνεργαζόμενοι με έμπειρους και καταξιωμένους στο χώρο τους συμβολαιογράφους, μηχανικούς και φορολογικούς συμβούλους.