ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε όλες τις δικαστηριακές και μη διαφορές που προκύπτουν από τις αστικές μισθώσεις και τη ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ των συνιδιοκτητών.