ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Το γραφείο μας έχει να επιδείξει μακραίωνη πείρα στον τομέα των εμπορικών μισθώσεων του π.δ. 34/1995, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, παρέχοντας νομικές συμβουλές, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη συμβάσεων επαγγελματικής μίσθωσης και εξασφαλίζοντας για εσάς τους ευνοϊκότερους όρους.